JP Medica to platforma konsultacji medycznych – w jednym miejscu znajdziesz najlepszych specjalistów z wielu dziedzin medycyny i skonsultujesz swoje dolegliwości niezależnie od miejsca zamieszkania. Oferujemy naszym klientom pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju: od konsultacji lekarskich w placówkach partnerskich w 220 miejscowościach przez usługi telemedyczne, stomatologię, diagnostykę laboratoryjną i obrazową oraz wizyty domowe.

JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.

lekarz online


Przychodnie specjalistyczne JP Medica

Internistyczna
Lekarza rodzinnego
Pediatryczna
Ginekologiczna
Gastrologiczna
Endokrynologiczna
Diabetologiczna
Alergologiczna
Kardiologiczna
Dermatologiczna
Neurologiczna
Zdrowia psychicznego


Model opieki


JP Medica wyróżnia unikatowy model opieki, którego celem jest udzielenie pomocy w krótkim czasie i we właściwy sposób, w odpowiedzi na konkretną potrzebę medyczną. Pacjent trafia do specjalisty, który najszybciej rozwiąże jego problem zdrowotny – bez wychodzenia z domu i niepotrzebnych kolejek.
Nasz model opieki obejmuje zarówno opiekę ambulatoryjną, profilaktykę, jak i pełną diagnostykę laboratoryjną i obrazową.

Korzyści dla pacjentów


Pacjent w każdej chwili ma dostęp do pomocy medycznej przez telefon lub internet na jpmedica.com
Pacjent nie traci czasu na niepotrzebne wizyty, nie oczekuje w kolejkach i nie traci czasu na dojazd do najbliższej przychodni. Oferujemy pomoc bez wychodzenia z domu. Krótszy proces diagnostyki przyspiesza rozpoczęcie leczenia i powrót do zdrowia. Poprzez portal JP Medica pacjent ma stały dostęp do swoich wyników badań, zaleceń lekarskich, historii wizyt i przyjmowanych leków.

Nasza misja


Misją JP Medica jest zapewnienie Pacjentom indywidualnym i korporacyjnym kompleksowej opieki medycznej poprzez zapewnienie dostępu do lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych i programów profilaktycznych. Wierzymy, że świadczone przez nas usługi spełniają potrzeby i wymagania Pacjentów, a nasze postępowanie służy realizacji tego celu. Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim wobec Pacjentów. Temu podporządkowane są nasze wszystkie działania. Fachowa obsługa, rzetelność i natychmiastowa reakcja na potrzeby Pacjenta są naszym priorytetem.