lekarze online

  Najnowszym pomysłem naszych rządzących jest wprowadzenie podziału Polski na trzy strefy w zależności od aktualnej liczny zakażeń koronawirusem. Jakie obostrzenia będą obowiązywały w poszczególnych strefach?

  Wiadomo, że projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ma podzielić Polskę na trzy strefy. Pierwsza to zielona, druga – żółta, a trzecia – czerwona. W zielonej strefie nie będą obowiązywały żadne dodatkowe obostrzenia. Natomiast w żółtej i czerwonej pewne rzeczy będą zabronione. Jak dotąd zagrożone znalezieniem się w strefie czerwonej jest 19 powiatów. To właśnie w tych obszarach wzrost zakażeń jest największy. W tym artykule omówimy najważniejsze obostrzenia w poszczególnych strefach.

  Gdzie konieczne jest zakrywanie ust i nosa?

  W żółtej strefie nakaz zakrywania ust i nosa jest obowiązkowy w środkach publicznego transportu zbiorowego i w miejscach ogólnodostępnych, jeżeli nie ma możliwości zachowania półtorametrowego dystansu. Maseczki musimy nosić również w miejscu pracy i we wszystkich zamkniętych pomieszczeniach. Natomiast w strefie czerwonej nakaz zakrywania ust i nosa jest obowiązkowy w każdym miejscu. Nie ma od tego żadnych odstępstw.

  Jak wygląda możliwość organizowania kongresów i targów?

  W żółtej strefie jest obowiązek zasłaniania ust i nosa w takich sytuacjach zawsze. Jednak, gdy kongresy i targi są organizowane w zamkniętej przestrzeni, to organizator musi dołożyć wszelkich starań, aby liczba osób, które biorą udział w takim wydarzeniu, nie była większa niż połowa wszystkich dostępnych miejsc. W dodatku obowiązkiem organizatora jest zatroszczenie się o to, żeby na jedną osobę przypadało co najmniej cztery metry kwadratowe powierzchni, która jest dostępna dla wszystkich uczestników targu lub kongresu.

  Gdy dokonuje się tym obliczeń, to nie bierze się pod uwagę osób, które są wyznaczone do obsługi imprezy. Gdy organizator spełni te wszystkie wymagania, to może zorganizować wydarzenie, w którym weźmie udział nawet ponad 150 osób. W czerwonej strefie organizator nie musi się niczym martwić, ponieważ obowiązuje zakaz organizowania wszelkich targów oraz imprez kulturalnych.

  A co z wydarzeniami sportowymi?

  W żółtej strefie w przypadku piłki nożnej oraz żużla na stadionach, oraz na boiskach musi być dostępne dla publiczności co drugie miejsce na widowni. Obłożenie może wynosić nie więcej niż 25 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W zielonych strefach publiczność może zajmować aż 50 procent miejsc przeznaczonych dla niej. W imprezach sportowych, w których nie występuje ograniczenie liczby uczestników może brać udział maksymalnie 250 osób. Do tej liczby nie dolicza się osób, które zajmują się obsługą wydarzenia.

  W dodatku publiczność na obiektach sportowych ma obowiązek zachowywać półtorametrowy dystans. Dla publiczności jest przeznaczone maksymalnie 25 procent miejsc, które są dostępne dla danego wydarzenia sportowego. To obostrzenie nie dotyczy pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin, torów wyścigowych dla koni, infrastruktury dla sportów wodnych oraz lotniczych.

  W czasie wydarzeń sportowych na basenach publiczność może zajmować co drugie miejsce na widowni, w rzędach na przemian. Gdy na widowni nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc, to wszystkie osoby powinny zachowywać między sobą półtorametrowy dystans. Maksymalna liczba zajętych miejsc na tym wydarzeniu sportowym nie może być większa niż 25 procent wszystkich dostępnych miejsc.

  Na siłowniach, w klubach fitness oraz na obozach sportowych należy zachowywać półtora metrowy dystans. Natomiast w strefie czerwonej wszystkie te omówione tutaj  wydarzenia sportowe nie mogą być organizowane z udziałem publiczności.

  Jakie obostrzenia obowiązują w przypadku wydarzeń kulturalnych?

  W żółtej strefie wydarzenia kulturalne, które odbywania się w zamkniętych pomieszczeniach, są dozwolone, jeżeli organizator udostępni publiczności co drugie miejsce na widowni. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że publiczność nie może zajmować więcej niż 25 procent wszystkich dostępnych miejsc. Tak samo, jak przy innego rodzaju wydarzeniach, gdy nie ma wyznaczonych miejsc, to trzeba zachowywać półtorametrowy odstęp. Widzowie mają obowiązek zasłaniania ust oraz nosa.

  Natomiast wydarzenia kulturalne, które są organizowane w obiektach sportowych oraz na otwartej przestrzeni, mogą dojść do skutku, jeżeli publiczność zajmie 25 procent wszystkich dostępnych miejsc. Tak samo, jak w pozostałych sytuacjach, gdy nie ma określonych miejsc, to każdy widz ma obowiązek zachowania półtorametrowego dystansu. Panuje również obowiązek zasłaniania ust i nosa. W czerwonej strefie nie ma możliwości organizowania tego rodzaju wydarzeń.

  Co z lokalami gastronomicznymi i hotelami? Czy mogą być otwarte?

  W żółtej i w czerwonej strefie w lokalach oraz w ogródkach klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa, zanim zajmą miejsca przy stolikach. Obsługa lokalu również musi mieć zasłonięte usta i nosy. Przestrzeń przeznaczona dla jednego klienta nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe. W czerwonej i żółtej strefie jest dopuszczalna działalność hotelarska, ale obowiązują te same obostrzenia jak w przypadku imprez kulturalnych i sportowych.

    Strona ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.