Podwyżki w służbie zdrowia - 2019/2020

  Ostatnio bardzo głośno mówi się po podwyżkach w służbie zdrowia. Ile dokładnie otrzymają pracownicy ochrony zdrowia? Tego dowiesz się z poniższego tekstu!

  Temat podwyżek 2019/2020 w polskiej służbie zdrowia to ostatnio bardzo gorący temat. Nie ma co się dziwić. Praca nie należy do najłatwiejszych, wymaga wielu wyrzeczeń i wielu lat nauki. W końcu po wielu próbach pracownikom służby zdrowia udało się wywalczyć się pewne podwyżki.

  Ile dokładnie wyniosą najniższe wynagrodzenia zasadnicze dla pracowników? Po podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego zwiększeniu uległa kwota bazowa, z 3900 zł do 4200 zł brutto. Kwota ta obowiązuje od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

  Jak wspomniane podwyżki przełożą się na zarobki pracowników ochrony zdrowia?


  Jak wiadomo, kwotą bazową będzie 4200 zł, ale najniższe wynagrodzenie zasadnicze nie dla wszystkich pracowników będzie takie samo. Jakich podwyżek w takim razie mogą się spodziewać poszczególni pracownicy ochrony zdrowia?


  Na podwyżkach najwięcej zyskają lekarze oraz lekarze dentyści, którzy uzyskali specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny. To właśnie oni mogą liczyć na najniższe zarobki sięgające 5334 zł miesięcznie, czyli w porównaniu z poprzednimi latami ich pensja wzrosła o  381 zł. Jak podają dane ze stycznia 2019 roku, średnia wynagrodzenia dla wszystkich pracowników w tej grupie zawodowej wynosi 7044 zł brutto.

  Powodów do narzekań nie mają także lekarze oraz lekarze dentyści, którzy uzyskali specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny. Ich najniższe zarobki będą sięgać 4919 zł, czyli mamy tutaj tendencję wzrostową o 351 zł. Średnie wynagrodzenie osiągane w tej grupie sięga nawet 6090 zł.

  W przypadku lekarzy oraz lekarzy dentystów, którzy nie mają specjalizacji, najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 4410 zł. Odnotowano tutaj wzrost podstawowego wynagrodzenia aż o 315 zł. Jak wskazują dane statystyczne, średnie wynagrodzenie w tej grupie to 4842 zł miesięcznie.


  Lekarze stażyści, jak również lekarze dentyści będący na stażu mogą liczyć na najniższe wynagrodzenie w kocie 3066 zł miesięcznie. W ich przypadku odnotowano wzrost o 219 zł miesięcznie. Z kolei średnie wynagrodzenie, które osiągają pracownicy znajdujący się w tej grupie wynosi 2249 zł.


  Podwyżki dosięgnęły również farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych pracowników, którzy wykonują zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji. Tutaj najniższa pensja będzie wynosiła 4410 zł miesięcznie. W porównaniu z latami ubiegłymi, nastąpił wzrost o 315 zł. Jeśli chodzi o średnie wynagrodzenie osób znajdujących się w tej grupie, to wynosi ono 3065 zł.


  Zarówno farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz inni pracownicy, którzy wykonują zawód medyczny i mają wyższe wykształcenie, ale nie mają specjalizacji, mogą liczyć na najniższą pensję w wysokości 3066 zł. W ich przypadku podstawowe wynagrodzenie wzrosło o 219 zł, z koli  średnie wynagrodzenie w tej grupie wynosi 3553 zł.


  Pielęgniarki, które mają tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa, jak również położne z tytułem zawodowym magister położnictwa, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia mogą liczyć na minimalną pensję w wysokości 4410 zł. Tendencja wzrostowa sięga tutaj  315 zł. Jeśli chodzi o średnie wynagrodzenie osób znajdujących się w tej grupie, to sięga ono 4585 zł.


  Pielęgniarki oraz położne, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jak również pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa otrzyma najniższe wynagrodzenie w wysokości 3066 zł miesięcznie, to aż wzrost o 219 zł w porównaniu z wcześniejszymi wynagrodzeniami. Średnie wynagrodzenie osób znajdujących się w tej grupie sięga 4164 zł.


  Pielęgniarki oraz położne, które nie mają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia otrzymają najniższą pensję w wysokości 2688 zł miesięcznie. Ich pensja bazowa wzrosła o 192 zł. W tej grupie osób średnie wynagrodzenie sięga 3506 zł.


  W kolejnej grupie, gdzie również odnotowano podwyżki, znaleźli się fizjoterapeuci, inni pracownicy wykonujący zawód medyczny, jak również pracownicy działalności podstawowej, inni niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, gdzie osiągnęli średnie wykształcenie, mogą liczyć na wypłatę w wysokości 2688 zł miesięcznie. Po podwyżkach ich pensja wzrosła o 192 zł, z kolei ich średnie wynagrodzenie wynosi 2603 zł.

  W ostatniej grupie znaleźli się pracownicy działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny może liczyć na podstawową pensję w wysokości 2436 zł. Tutaj odnotowano wzrost wynagrodzenia o 174 zł. Jak podają dane średnie wynagrodzenie w tej grupie wynosi 2116 zł.

  internetowy lekarz