Nagroda jubileuszowa

  Pracownikom służby cywilnej przysługuje nagroda jubileuszowa przyznawana po 20, 25, 30, 35 oraz 40 latach pracy. Do uzyskania nagrody potrzebna jest kompletna dokumentacja pracownicza, która daje podstawę do otrzymania premii. Sprawdźmy, ile wynosi nagroda jubileuszowa dla pracowników służby zdrowia oraz co należy zrobić, aby ją otrzymać.

  Komu przysługuje nagroda jubileuszowa

  Jest to rodzaj premii przysługujący przedstawicielom określonych grup zawodowych. Oczywiście taka forma wynagrodzenia może być obecna także w przypadku firm prywatnych, ale decyzja w takiej sytuacji należy do pracodawcy. Nagroda jubileuszowa przysługuje następującym zawodom:

  • pracownicy służby cywilnej
  • pracownicy służby zdrowia
  • pracownicy urzędów skarbowych
  • pracownicy samorządowi
  • nauczyciele
  • górnicy
  • pracownicy instytucji kultury
  • pracownicy bibliotek publicznych

  Nagroda jubileuszowa w powyższych zawodach jest ściśle regulowana przepisami prawnymi co do jej wysokości oraz terminu przyznawania. Pracownik, który nie otrzyma premii w przysługującym terminie, może ubiegać się o naliczenie odsetek związanych z opóźnieniem. Nieco innym zasadom przysługują nagrody jubileuszowe wprowadzone w prywatnej firmie na wniosek pracodawcy.

  Warto zaznaczyć, że nagroda jubileuszowa dla pracowników służby zdrowia przysługuje wszystkim pracownik szpitala oraz publicznych przychodni: lekarzom, pielęgniarkom, salowym, pracownikom działu kadr i płac, a także osobom sprzątającym (o ile nie należą one do prywatnej firmy wynajętej przez szpital.

  Kiedy przyznawana jest nagroda jubileuszowa?

  Nagroda przysługuje pracownikom dysponującym 20-letnim stażem w grupie wyżej wymienionych zawodów. Premia powinna zostać wypłacona tego samego dnia, w którym pracownik nabywa prawo do jej otrzymania. W niektórych sytuacjach kwestia rozliczenia może zostać ustalona indywidualnie, np. premia zostanie przyznana wraz z kolejną wypłatą. Warto zaznaczyć, że opóźnienia w spłacie tego zobowiązania dają pracownikowi podstawę do ubiegania się o naliczenie dodatkowych odsetek. W kwestii pracownika leży jednak to, aby dopilnować niezbędnej dokumentacji, która pozwala ustalić konkretny dzień przyznania premii.

  Pierwsza nagroda jubileuszowa dla pracowników służby zdrowia zostaje przyznana po 20 latach pracy. Kolejne premie przysługują po upływie: 25, 30, 35, 40 oraz 45 lat pracy w danej grupie zawodowej. Wraz z kolejnym stopniem stażu, nagroda jest odpowiednio wyższa.

  Ile wynosi nagroda jubileuszowa dla pracowników służby zdrowia?

  Dokładna kwota zależy od trzech czynników: stopnia nagroda, kwoty wynagrodzenia, a także przynależności do określonej grupy zawodowej. Premia przysługuje wszystkim pracownikom z umową o pracę, niezależnie od wymiaru godzinowego. Nagroda jubileuszowa dla służby zdrowia jest naliczana na takich samych zasadach, co w przypadku służby cywilnej. W zależności od stażu pracy, wysokość nagrody określa procentowa kwota wynagrodzenia:

  • 20 lat stażu pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego
  • 25 lat – 100% wynagrodzenia
  • 30 lat – 150% wynagrodzenia
  • 35 lat – 200% wynagrodzenia
  • 40 lat – 300% wynagrodzenia
  • 45 lat – 400% wynagrodzenia

  Od stażu pracy zależy również kwota odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do dalszej pracy. W przypadku stażu pracy poniżej 15 lat, pracownik otrzyma odprawę  o równowartości jednej pensji, po 15 – dwóch, a po 20 latach – trzech pensji miesięcznych.

  Co zrobić aby otrzymać nagrodę jubileuszową?

  Wypłata należnej premii leży w gestii pracodawcy. Pracownik musi jednak dopilnować, aby w dziale kadr i płac znajdywała się pełna dokumentacja przebiegu pracy. To na podstawie tej dokumentacji określany jest termin przyznania należnej premii. Kodeks pracy określa, że to po stronie pracownika leży obowiązek dopilnowania tych formalności i dostarczenia wszystkich dokumentów. Może to nastąpić po nominalnym terminie przyznania premii. Wówczas, nagroda powinna zostać wypłacona z dniem nabycia do niej praw lub wraz z kolejną wypłatą.

  O czym jeszcze należy pamiętać?

  Na koniec warto wspomnieć, że nagrody jubileuszowe nie są brane pod uwagę przy obliczaniu podstawy trzynastej pensji. Nagroda nie podlega również oskładkowaniu, jednak jest uwzględniana przy naliczaniu podatku dochodowego. Jeśli natomiast chodzi o podstawę wymiaru emerytury lub renty, nagroda jubileuszowa dla pracowników służby zdrowia również nie jest brana pod uwagę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Nagroda jubileuszowa to bardzo ważny dodatek do wynagrodzenia, szczególnie w przypadku salowych oraz pielęgniarek, których wielkość miesięcznego wynagrodzenia nie należy do najwyższych. Nie można również wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości wprowadzona zostanie nowelizacja ustawy regulującej kwestie nagrody jubileuszowej. Dzięki temu, pracownicy służby zdrowia mogą mieć nadzieję, że w przyszłości stawka nagrody będzie odpowiednio wyższa.


  Strona ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.

  lekarz online