badanie histopatologiczne

  Badanie histopatologiczne polega na ocenie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta, żeby zanalizować charakter procesu chorobowego. Materiał do badania histopatologicznego pobiera się najczęściej podczas operacji pacjenta lub metodą biopsji. W przypadku tej pierwszej sytuacji jest to tak zwane pobranie materiału śródoperacyjne. Czasami bywa również tak, że materiał do badania histopatologicznego jest pobierany już po śmierci pacjenta. Wtedy jego pobranie jest pomocne w ustaleniu przyczyny zgonu.

  Jak wygląda badanie histopatologiczne?

  Materiał, który został pobrany od pacjenta, w celu wykonania badania histopatologicznego, umieszcza się w utrwalaczu. Najczęściej jest nim formalina. Później ten materiał jest poddawany obróbce histopatologicznej. Polega ona na umieszczeniu niewielkiego fragmentu tkanki w stężonym roztworze etanolu albo w innym płynie, które ma cechy odwadniające. Następnie tak przygotowany materiał tkankowy umieszcza się w płynnej parafinie, żeby otrzymać parafinowy bloczek. W łatwy sposób można go pociąć mikrotomem, czyli przyrządem służącym do cięcia preparatów biologicznych na niezwykle cienkie skrawki. Następnie można je obejrzeć pod mikroskopem. Wracając już do samego badania histopatologicznego, to w dalszym etapie te maleńkie fragmenty pobranego materiału są umieszczane na szkiełkach mikroskopowych. Poddaje się je właściwym procesom barwienia. To sprawia, że na pobranym materiale będzie można pokazać wszystkie struktury komórkowe.

  Kto zajmuje się oceną preparatu histopatologicznego?

  Zazwyczaj jest to lekarz specjalista patomorfologii lub histopatolog. Wynik badania histopatologicznego otrzymuje się po wnikliwej i szczegółowej analizie ocenianego pod mikroskopem materiału histopatologicznego.

  Co można określić na podstawie badania histopatologicznego?

  Badanie histopatologiczne może być pomocne głównie w rozpoznaniu nowotworu. To dzięki niemu można określić, czy zmiana jest łagodna, czy złośliwa. Co więcej, badanie histopatologiczne daje możliwość rozpoznania różnego typu chorób zapalnych oraz zwyrodnieniowych. Badanie histopatologiczne jest konieczne również w przypadku oceny monitorowania postępów leczenia. Wynik tego badania może też dostarczyć wielu informacji już po śmierci pacjenta, gdy zostanie z ciała pobrany materiał do badania.

  Czym jest biopsja? Na jakie rodzaje można ją podzielić?

  Materiał do badania histopatologicznego zazwyczaj jest pobierany za pomocą biopsji. Jest to specjalny zabieg diagnostyczny.  W czasie tego badania w sposób inwazyjny jest pobierany materiał biologiczny z tkanek, które są podejrzane o występowanie w nich zmian chorobowych. Pobrany materiał biologiczny jest później przekazywany do badania histopatologicznego. Podczas tego badania, specjalista pod mikroskopem ocenia pobraną część tkanki. Na tej podstawie specjalista może orzec, czy w podejrzanej tkance występują zmiany chorobowe, czy nie.

  Dlaczego wykonuje się u pacjentów biopsję?

  Biopsję wykonuje się w przypadku, gdy na podstawie badania klinicznego i pozostałych badań diagnostycznych, na przykład USG, lekarz nie jest do końca pewny, czy jego diagnoza jest prawidłowa. Co więcej, biopsja jest wykonywana również w przypadku, gdy lekarz jest przekonany, jakie jest rozpoznanie, ale jeszcze potrzebuje dodatkowego potwierdzenia, żeby zacząć właściwe leczenie. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim podejrzenie różnego rodzaju nowotworów.

  Jakie są rodzaje biopsji?

  Najczęściej realizowana jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) i biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC). Ten drugi typ badania wykonywany jest pod kontrolą obrazu USG. To oznacza, że lekarz wykonujący biopsję może o wiele bardziej precyzyjnie określić miejsce, z którego pobiera się materiał do badania histopatologicznego.

  Innym rodzajem biopsji, o którym jeszcze tutaj nie wspomnieliśmy, jest biopsja gruboigłowa. Polega ona na pobraniu niewielkiego fragmenty tkanki lub narządu za pośrednictwem specjalnej grubej igły biotycznej. Przy biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pobiera się jedynie materiał komórkowy z podejrzanej zmiany. Natomiast w przypadku biopsji gruboigłowej pobiera się cały fragment tkanki lub narządu. Jest to wycinek o cylindrycznym kształcie. Później pobrany materiał poddaje się badaniu histopatologicznego. Jeżeli wykonuje się biopsję cienkoingłową, to jest to badanie cytologiczne.

  Ostatnim rodzajem biopsji jest biopsja wycinająca. Polega ona na usunięciu całej podejrzanej zmiany razem z fragmentem zdrowych tkanek. Następnie całą zmianę poddaje się badaniu histopatologicznemu.

  Jak wykonuje się biopsję?

  Lekarz przez nakłucie badanego narządu strzykawką z cienką igłą pobiera materiał komórkowy z miejsca podejrzanego o obecność procesu chorobowego. W dalszej kolejności pobrany materiał cytologiczny jest rozmazywany na specjalnym mikroskopowym szkiełku, odpowiednio barwiony oraz oddawany do mikroskopowej oceny specjalisty (oceny cytologicznej). Specjalista na podstawie tego materiału już w stanie ocenić, czy są w tkance zmiany chorobowe, czy ich nie ma.

  Strona ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.

  konsultacje lekarskie online