Minimalne wynagrodzenia w służbie zdrowia

  Ile aktualnie wynosi minimalne wynagrodzenie w służbie zdrowia? Z takim pytanie zmaga się każdy, kto zastanawia się, czy warto podejmować szkolenie w kierunku, który może nie zapewnić wynagrodzenia pozwalające na zapewnienie sobie godnego życia. Jaka jest prawda o zarobkach? Sprawdzamy!

  Kwestia zarobków w polskiej służbie zdrowia zawsze budziła wiele kontrowersji. Jak wiadomo, praca nie należy do najłatwiejszych, wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania wiedzy i wielu wyrzeczeń, nic więc dziwnego, że wiele osób pracujących w polskiej służbie zdrowia narzekało na swoje zarobki, bo zwykle są one nieadekwatne do ilości i jakości wykonywanej pracy.

  Całe szczęście w końcu nastąpił przełom i zaszły widoczne zmiany w sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych. Dokładniej mówiąc, wprowadzono gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej i do tych zmian muszą zastosować się wszystkie placówki medyczne.

  Nowa kwota bazowa


  Naszej uwadze nie może umknąć fakt, że po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudy nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników ochrony zdrowia, obowiązuje nowa kwota bazowa. Aktualnie z 3900 zł wzrosła ona do 4200 zł. Kwota ta obowiązuje od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

  Ile realnie wyniosą podwyżki dla poszczególnych grup pracowników?

  Ile w takim razie zarobią lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, pielęgniarki oraz położne po uwzględnieniu współczynników pracy określonych dla poszczególnych grup zawodowych? Z pewnością zarobki nie będą jednakowe. Każda grupa może liczyć na inne podwyżki, a więc również na inne minimalne wynagrodzenie.


  Największe zmiany w wynagrodzeniu podstawowym można zauważyć u lekarzy oraz lekarzy dentystów ze specjalizacją drugiego stopnia lub tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny. Aktualnie ich minimalne zarobki wzrosną o 381 zł i będą sięgać 5334 zł miesięcznie.

  Istotne zmiany można zauważyć również u lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny. Ich zarobki wzrosły o 351 zł i ostatecznie ich minimalna pensja będzie sięgać 4919 zł. W przypadku lekarzy oraz lekarzy dentystów bez specjalizacji najniższe wynagrodzenie wzrosło o 315 zł i będzie wynosić 4410 zł.


  Lekarze stażyści, jak również lekarze dentyści będący na stażu mogą liczyć na 219 zł podwyżki i minimalną pensję w wysokości 3066 zł miesięcznie.


  Podwyżki odnotowano także w przypadku farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych pracowników, którzy mają wykształcenie wyższe i specjalizację. U nich podwyżka wyniosła 315 zł, a pensja minimalna aktualnie sięga 4410 zł miesięcznie.


  Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz inni pracownicy, którzy mają wyższe wykształcenie, ale nie mają specjalizacji, mogą liczyć na 219 zł podwyżki i pensję sięgającą 3066 zł.


  Istotne zmiany dotyczą również pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem magisterskim. Zarówno pielęgniarki, które uzyskały tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa, jak i położne z tytułem zawodowym magister położnictwa, które uzyskały tytuł specjalisty w swojej dziedzinie, mogą liczyć na podwyżkę podstawowego wynagrodzenia o 315 zł. Jeśli po wejściu w życie podwyżek zerkniemy na  minimalną pensję, to zauważymy, że aktualnie sięga ona 4410 zł.


  Pielęgniarki oraz położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jak również pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa otrzymają 219 zł podwyżki. Ich minimalna miesięczna pensja sięga aktualnie 3066 zł.

  Nowela podnosi wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarkom oraz położnym zatrudnionym na stanowisku wymagającym wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale nie wymagającym specjalizacji. Osoby znajdujące się w tej grupie zawodowej mogą liczyć na najniższą pensję w wysokości 2688 zł miesięcznie. Ich pensja bazowa wzrosła o 192 zł, średnie wynagrodzenie będzie sięgać 3506 zł miesięcznie.


  Podwyżki nie ominęły też fizjoterapeutów oraz innych pracowników wykonujących zawód medyczny, jak również pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny ze średnim wykształceniem. Osoby znajdujące się w tej grupie mogą liczyć na podwyżkę w wysokości 192 zł i podstawowe wynagrodzenie w wysokości 2688 zł miesięcznie.

  Zdecydowanie więcej otrzymają także pracownicy niemedyczni. Mowa tutaj o pracownikach działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, którymi są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inne niż pracownicy wykonujący zawód medyczny. Wszyscy pracownicy, którzy znaleźli w tej grupie dostali 174 zł podwyżki, co w przełożeniu na najniższe miesięczne zarobki daje 2436 zł.

  e doktor