migotanie komór

  Migotanie komór polega na zaburzeniu rytmu serca, które wywodzi się z komór serca i powoduje zatrzymanie krążenia krwi, a w rezultacie nagły zgon sercowy. Mówiąc inaczej, z migotaniem komór mamy do czynienia wtedy, gdy komory serca funkcjonują w sposób nieskoordynowany. Pracują szybko, a co za tym idzie, serce przestaje pompować krew do naczyń krwionośnych i następuje nagłe zatrzymanie krążenia krwi. Gdy szybko nie przeprowadzi się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, to pacjent umrze.

  Czym jest migotanie komór?

  Migotanie komór to inaczej komorowa arytmia serca, która powoduje nagłe zatrzymanie krążenia krwi, a w skrajnych sytuacjach do zgonu. W czasie pracy serca impulsy elektryczne biegną od węzła zatokowo-przedsionkowego do komórek mięśnia sercowego. Warto tutaj wspomnieć jeszcze o tym, że w węźle przedsionkowo-komorowym wytwarzane są komórki Purkiniego. Oznacza to, że najpierw następuje skurcz przedsionków serca, a później skurcz komór. W tym pierwszym etapie przedsionki wtłaczają krew do komór serca, a w drugim krew przedostaje się do naczyń krwionośnych. Jest rozprowadzana po całym organizmie człowieka za pomocą naczyń krwionośnych. To krew dostarcza organizmowi odpowiednich ilości tlenu. Gdy cały ten proces odbywa się właściwie, to jest to tak zwany rytm zatokowy. Natomiast gdy proces przewodzenia impulsów jest z jakichś przyczyn zachwiany, to dochodzi do arytmii serca.

  Migotanie komór to jeden z rodzajów arytmii. Gdy pacjent ma migotanie komór, to komórki mięśnia sercowego, które wcześniej były pobudzone, otrzymują następny impuls oraz przekazują go dalej. Dochodzi do  zjawiska fali nawrotnej, inaczej jest to zjawisko reentry. Impulsy zaczynają krążyć z niespotykaną wcześniej częstotliwością. Serce zaczyna się kurczyć w niekontrolowany sposób. Wszystko dzieje się chaotycznie i bardzo szybko. Serce nie ma czasu na to, żeby się rozkurczyć. To powoduje, że krew nie dopływa do komór serca, a później do aorty. Następuje zatrzymanie krążenia i śmierć pacjenta.

  Można w medycynie wyróżnić niskonapięciowe migotanie komór oraz wysokonapięciowe migotanie komór. To pierwsze jest łatwiejsze do rozpoznania. Przy niskonapięciowym migotaniu komór, które jest podobne do asystolii, czyli braku czynności elektrycznej serca, lekarze nie mogą wykonywać defibrylacji.

  W jaki sposób rozpoznać migotanie komór?

  Najbardziej przydatnym w tym przypadku zabiegiem diagnostycznym jest EKG, czyli inaczej elektrokardiografia. Dzięki niemu można rozpoznać nie tylko migotanie komór, ale również inne zaburzenia rytmu serca. EKG rejestruje elektryczną czynność serca z użyciem tak zwanej krzywej elektrokardiograficznej. Jeżeli mamy do czynienia z migotaniem komór, to krzywa elektrokardiograficzna ma kształt nieregularnej sinusoidy. Natomiast impulsy serca posiadają zmienną amplitudę. Częstość akcji serca może wynosić nawet do 600 pobudzeń na minutę. Gdy sinusoida posiada nieregularny kształt, to częstość akcji serca jest w granicach od 200 do 300 uderzeń, to wtedy diagnozuje się trzepotanie komór serca.

  Przy migotaniu komór serca ciężko jest wskazać jakieś jednoznaczne objawy. Tak naprawdę, czas od wystąpienia migotania komór do zgonu, to najczęściej kilka minut. Jako objawy migotania komór można wymienić na przykład: kołatanie serca, mocne zawroty głowy, omdlenie, utratę przytomności i nagłe zatrzymanie krążenia.

  Jak należy postępować w przypadku migotania komór?

  Jeżeli widzisz, że ktoś obok Ciebie może mieć migotanie komór, to jak najszybciej powinieneś podjąć odpowiednie działania. Przede wszystkim musisz natychmiast zacząć wykonywać resuscytację krążeniową oddechową. W skrócie RKO. Tylko tą metodą możesz uratować komuś życie. Resuscytację musisz prowadzić aż do pojawienia się zespołu ratownictwa medycznego. Wtedy już specjaliści będą ją prowadzić. Dodatkowo mogą zastosować defibrylację i farmakoterapię. Najczęściej w takich przypadkach podaje się adrenalinę lub amiodaron. Jeżeli mamy do czynienia z migotaniem komór serca, to defibrylacja jest jedyną metodą, która może przywrócić prawidłowy rytm zatokowy.

  Jakie mogą być przyczyny migotania komór?

  Migotanie komór najczęściej występuje u osób, które mają już za sobą zawał mięśnia sercowego, chorują na niewydolność serca w stopniu zaawansowanych lub kardiomiopatie. Migotanie komór może być spowodowane również przez takie choroby jak zespół Brugadów, zespół wydłużonego QT, choroba wieńcowa, zaburzenia hormonalne, zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej oraz zażywanie narkotyków.

  W jaki sposób leczy się migotanie komór serca?

  Gdy lekarze wykonają już prawidłową resustytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem defibrylatora, to potrzebne będzie wykonanie badań krwi, koronarografii i echokardiografii (USG serca). Tylko te badania są w stanie określić przyczynę migotania komór serca. Dzięki temu można rozpocząć odpowiednie leczenie. Najczęściej polega ono na farmakoterapii i wszczepieniu  kardiowertera-defibrylatora. Czasami potrzebne jest również poszerzenie naczyń krwionośnych za pomocą balonikowania lub stentowania.

  Strona ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.

  lekarze online