lekarz online

  Zdrowie psychiczne w ostatnich latach w końcu jest traktowane z należytą powagą i coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że jest ono równie ważne, co zdrowie fizyczne. Mimo to, wciąż nie brakuje osób, które mylą zawód psychiatry oraz psychologa, chociaż różnice są kolosalne. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz w stanie wskazać precyzyjne różnice między tymi zawodami, a jednocześnie, dowiesz się, jak zostać psychiatrą lub psychologiem.

  Psychiatra a psycholog – dwa zupełnie oddzielne zawody

  Psychiatra to wykwalifikowany lekarz medycyny, który ukończył sześcioletnie studia, zaliczył staż oraz zdał egzamin, który pozwolił mu na wykonywanie zawodu. Zajmuje się diagnozą oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Ma prawo wystawiać recepty i przypisywać silne leki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonywał również zawód psychologa. Jako lekarz medycyny, posiada szeroką wiedzę na temat funkcjonowanie całego organizmu ludzkiego.

  Psycholog kończy natomiast studia pięcioletnie i zdobywa dyplom magistra. Zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego, wspiera rozwój i jakość życia, może diagnozować zaburzenia i choroby i odsyłać do psychiatry, w sytuacji, gdy niezbędne jest leczenie z zastosowaniem środków farmakologicznych. Psycholog nie jest lekarzem i nie może przypisywać leków. Może poszerzać swoje umiejętności i zdobywać uprawnienia do bardziej odpowiedzialnych zawodów, np. psychoterapeuty.

  Psychiatrę i psychologa łączy zatem wspólna troska o zdrowie psychiczne pacjenta. W podejściu holistycznym oba te zawody uzupełniają się i ściśle współpracują ze sobą, aby uzyskać całościowy rezultat w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych. Ponadto, psychiatra bardzo często współpracuje także z neurologiem, czyli specjalistą zajmującym się funkcjonowaniem mózgu oraz całego układu nerwowego. Obie specjalizacje są ze sobą pokrewne.

  Jak zostać psychiatrą? To długa i trudna droga

  W wieku nastoletnim często nie jesteśmy w stanie podejmować odpowiedzialnych decyzji w zakresie wyboru przyszłego zawodu. Tymczasem, losy przyszłego psychiatry ważą się już pod koniec szkoły podstawowej! Wysoki wyniki na egzaminach końcowych oraz dobre świadectwo dają możliwość wyboru lepszej szkoły oraz profilu klasy. Każdy przyszły lekarz wybiera oczywiście biol-chem, który daje silną podbudową teoretyczną i przygotowuje do studiowania kierunków medycznych. Kluczowa jest natomiast matura. Osoba marząca o zostaniu lekarzem musi zdać rozszerzoną biologię i chemię z wynikiem grubo powyżej 90%. Uzupełnieniem jest także bardzo dobre świadectwo ukończenia liceum.

  Czas na wybór uczelni i poddanie się ostrej selekcji. Na jedno miejsce na studiach medycznych każdego roku przypada kilkaset, a nawet kilka tysięcy chętnych. Miejsce zdobędą tylko nieliczni. Teraz trzeba wytrwać pierwszy rok studiów, który stanowi kolejny filtr i przepuszcza wyłącznie osoby o wysokim poziomie determinacji i zapału do nauki. Studia medyczne trwają w sumie sześć lat. Dwa ostatnie semestry studiów medycznych są poświęcane nauczaniu praktycznemu.

  Po zdobyciu dyplomu, przyszły lekarz musi zdać egzamin oraz dostać się na trzynastomiesięczny staż, na którym pracuje na najważniejszych oddziałach szpitalnych oraz na izbie przyjęć. Po zakończeniu stażu przychodzi czas na egzamin końcowy. Od jego wyniku zależy pierwszeństwo przy wyborze specjalizacji. Psychiatria jest jedną z nich. Gdy to się powiedzie, lekarz-rezydent rozpoczyna praktykę na oddziale psychiatrycznym i rozpoczyna swoje kształcenie wyłącznie w tej dziedzinie. Od rozpoczęcia studiów medycznych do zdobycia szczegółowej specjalności mija nawet 20 lat.

  Kto może zostać psychiatrą?

  Sam zawód lekarza jest wyjątkowo prestiżowy i wymaga niezwykłej determinacji oraz pracowitości. Poziom nauczania jest bardzo wysoki i tylko wybitne jednostki są w stanie przejść przez sześć lat studiów. Dołóżmy do tego odporność na stres oraz neutralność wobec krwi i drastycznych widoków. Lekarza cechuje zdrowa empatia. Z jednej strony współczuje od pacjentowi i dba o jego dobro. Z drugiej, zachowuje odpowiedni dystans, który pozwala mu zachować własne zdrowie psychiczne i uniknąć wypalenia zawodowego. Wielu ekspertów twierdzi również, że osoba aspirująca do bycia dobrym lekarzem musi urodzić się z powołaniem do tego zawodu.

  Zawód psychiatry a zarobki

  Lekarz to niewątpliwie trudny i elitarny zawód. Powyższy opis tego jak zostać psychiatrą najlepiej ilustruje nam skalę wyzwania. Można zatem oczekiwać, że psychiatra to zawód intratny. Jak się jednak okazuje, rzeczywistość może być brutalna. Jeszcze do niedawna, lekarze rezydenci zarabiali poniżej 3 tysięcy złotych netto. Biorąc pod uwagę trudną, stresującą pracę oraz całonocne dyżury, nie wydaje się to być godziwa pensja. Obecnie, lekarze rezydenci mogą liczyć na wzrost wynagrodzenia. Jednak dopiero po uzyskaniu szczegółowej specjalności psychiatry oraz rozpoczęciu działalności w prywatnych klinikach, psychiatra może liczyć na wysokie wynagrodzenie godne tego zawodu. 

  lekarz online