recepta na antykoncepcję

  Czy wszystkie recepty są tak samo długo ważne? Niestety nie. To Twoim obowiązkiem jest przypilnowanie terminu jej realizacji. Zależnie od tego, jakie lekarstwa zostały Ci przepisane przez lekarza, termin ważności recepty jest odmienny. Radzimy Ci sprawdzić, ile masz czasu na wykupienie lekarstw. Zazwyczaj, gdy otrzymujesz receptę od lekarza, to nie myślisz o tym, jak długo jest ona ważna i kiedy powinieneś wykupić przepisane na niej leki.

  Co warto wiedzieć na temat ważności recepty?

  Większość recept jest ważna przez 30 dni od daty ich wystawienia albo od daty realizacji, czyli od dnia. Co ciekawe, 30 dni nie zawsze jest równoważne z miesiące. Przecież w ciągu roku są dłuższe i krótsze miesiące. Powinieneś bardzo na to uważać. Termin realizacji recepty, na której przepisany jest antybiotyk do stosowania wewnętrznego albo parenteralnego, czyli w postaci iniekcji podskórnych lub wlewów dożylnych) nie może być dłuższy 7 dni od daty wystawienia lub daty realizacji „od dnia”.

  W odniesieniu do recepty na preparaty, które są sprowadzane zza granicy dla pacjenta, receptę należy zrealizować w ciągu 120 dni od daty jej wystawienia. Sprowadzenie z innego kraju leku albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, nazywany jest importem docelowym. Recepta na preparaty immunologiczne jest ważna przez 120 dni od dnia jej wystawienia.

  Termin ten odnosi się tylko  wyłącznie do preparatów produkowanych indywidualnie dla pacjenta. Recepty, na których zostały przepisane szczepionki, na przykład przeciwko ospie, grypie, czy rotawirusom są ważne tylko i wyłącznie przez 30 dni. W sytuacji, gdy na recepcie zostały przepisane różne lekarstwa, to termin realizacji recepty jest określany samodzielnie dla każdego z tych preparatów.

  Data realizacji „od dnia” – co to w praktyce oznacza?

  Bywa tak, że recepta, poza datą wystawienia, posiada jeszcze uzupełnioną rubrykę, czyli data realizacji ,,od dnia”. Wtedy termin realizacji recepty jest liczony od daty realizacji od dnia. Adnotacja ta odnosi się do terminu wydawania na przykład leków sprowadzonych z zagranicy, preparatów immunologicznych, wytwarzanych tylko i wyłącznie dla konkretnego pacjenta, środków odurzających (grupa I-N) oraz leków psychotropowych (grupa II-P). Przełożony termin realizacji recepty jest odpowiednim rozwiązaniem pod względem finansowych. Wtedy masz możliwość wykupienia lekarstw na krótszy czas z kilku recept, a nie na podstawie jednej zbiorczej.

  A jaki jest termin realizacji recepty w przypadku tabletek antykoncepcyjnych?

  Recepta na środki antykoncepcyjne jest również ważna 30 dni. Jednak w tej sytuacji korzystne jest to, że lekarz ma prawo do wystawienia recepty na leki na aż 120 dni stosowania. Oczywiście, że wykupienie takiej recepty będzie dla Ciebie bardzo obciążające pod względem finansowym, ale nie musisz się martwić o lekarstwa przez kilka miesięcy. Możesz również poprosić lekarza, żeby wypisał Ci recepty prolongowane. Mają one różne daty realizacji od dnia. Rozporządzenie w sprawie recept, które obowiązuje od 18.04.2018 roku zawiera zaktualizowane informacje odnoszące się do wystawiania recept na środki antykoncepcyjne.

  Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer ma prawo do przepisania pacjentowi za jednym razem maksymalnie: ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, która jest potrzebna pacjentowi na 360 dni stosowania, które wylicza się na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Jednak ilość produktu leczniczego na pojedynczej recepcie nie może być większa niż ilość potrzebna na 120 dni stosowania.

  Nie ma w tym rozporządzeniu już zapisu o możliwości przepisywania środków antykoncepcyjnych na 180 dni kuracji. Dzięki tej zmianie ujednolicił się sposób wystawiania recept dla wszystkich produktów. Zlikwidowano zapis, który dawał możliwość wystawienia jednej recepty na 180 dni na tabletki antykoncepcyjne.

  Do kiedy możesz zrealizować odpis recepty?

  Żeby za jednym razem nie wykupywać wszystkich opakowań leku albo gdy nie potrzebujesz w danej chwili jakiegoś preparatu, to możesz poprosić farmaceutę o wystawienie tak zwanego odpisu recepty. Tutaj bardzo ważne jest to, że ten odpis może być zrealizowany tylko i wyłączne w aptece, w której go wystawiono.

  Musisz również mieć świadomość tego, że odpis nie przedłuża terminu realizacji recepty. Co więcej, pozycje, które znajdują się w tym dokumencie będą musiały zostać zrealizowane z pełną odpłatnością, nawet w sytuacji, gdy na recepcie został przepisany refundowany środek antykoncepcyjny. Powinieneś wiedzieć również o tym, że nie ma każdy preparat leczniczy farmaceuta może wystawić odpis recepty.

  Odpis nie może być wystawiony na lekarstwa bardzo silnie działające, na leki zawierające w składzie substancje psychotropowe (grupa III-P i IV-P)oraz na środki odurzające (grupa II-N). Musisz też pamiętać o tym, że farmaceuta w aptece realizuje recepty w zgodzie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Przepisy w tym zakresie mogą się zmieniać.

    Strona ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.