lekarz online

  Jakie choroby leczy i czym zajmuje się lekarz internista? Czym się różni on od lekarza POZ? Warto wiedzieć o tym, że lekarz internista jest specjalistą od chorób wewnętrznych. W związku z tym zajmuje się diagnozowaniem, profilaktyką i leczeniem narządów wewnętrznych. Jeżeli choroba jest w bardziej zaawansowanym stadium, to lekarz internista może się również podąć rehabilitacji i ogólnej oceny kondycji zdrowotnej pacjenta.

  Ze względu na swoją wszechstronność lekarz internista to specjalizacja, która jest niezwykle potrzebna. Internista to pierwsza osoba, do której udaje się większość pacjentów, gdy zauważy u siebie jakieś niepokojące objawy.

  Czym zajmuje się internista?

  Warto mieć świadomość tego, że interna jest jedną z najtrudniejszych oraz najbardziej skomplikowanych specjalizacji lekarskich. Ta dziedzina medycyny zajmuje się leczeniem chorób narządów wewnętrznych. W jej zakres wchodzi diagnozowanie, profilaktyka oraz ogólna kontrola kondycji zdrowotnej pacjentów.

  Interna jest najstarszą gałęzią medycyny. Ma ona całościowe podejście do ludzkiego organizmu. Uznaje ona, że na kondycję zdrowotną składa się stan ciała, ducha oraz umysłu. Można przyjąć, że interna jest podstawą całego zdrowia człowieka. Z lekarzami internistami większość pacjentów spotyka się najczęściej, ponieważ walczą oni z różnego rodzaju chorobami narządów wewnętrznych.

  Kim jest lekarz internista?

  Lekarz internista potrafi ocenić funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Najpierw przeprowadza z pacjentem szczegółowy wywiad, zadaje pytania o męczące go objawy, a następnie stawia diagnozę. Lekarz internista posiada umiejętność oceny stopnia zaawansowania danego schorzenia. Jeżeli nie ma możliwości samodzielnie wyleczyć pacjenta, ponieważ nie posiada do tego odpowiedniej wiedzy, konieczne jest specjalistyczne leczenie lub wykonanie bardziej zaawansowanych badań, to lekarz internista musi skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

  Internista umie również samodzielnie wykonać część zabiegów medycznych. Ze względu na wszechstronne możliwości leczenia pacjentów, lekarz internista często jest też nazywany lekarzem pierwszego kontaktu. Na tym lekarzu spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, ponieważ od jego decyzji bardzo często zależy dalsze leczenie pacjenta, a czasami nawet jego życie To lekarz internista ma obowiązek postawić diagnozę pacjentowi oraz niezwłocznie udzielić mu pomocy lekarskiej albo wypisać skierowanie do odpowiedniego specjalisty. W przypadku ciężkich chorób, czasami naprawdę niezwykle trudno jest postawić szybką i właściwą diagnozę.

  Lekarz internista pobyć zatrudniony w przychodniach zdrowia jako lekarz POZ, jako lekarz pierwszego kontaktu w szpitalnych izbach przyjęć lub w obsadzie karetek pogotowia. Najczęściej jednak lekarza internistę można spotkać na szpitalnych oddziałach chorób wewnętrznych.

  Nagłe pogorszenie stanu zdrowia, niewystępujące wcześniej dolegliwości u każdego powinny wzbudzić uzasadniony niepokój. Nie mamy żadnych wątpliwości, co do tego, że szybka pomoc lekarska może uratować życie. Jednak stąd mieć pewność, że konkretna sytuacja wiąże się z koniecznością wezwania karetki, umówienia się na wizytę do lekarza, czy zastosowania leków? Bardzo przydatna w takich przypadku będzie możliwość zadzwonienia do internisty, który powie Ci, co robić dalej.

  Jakie choroby może wyleczyć lekarz internista?

  Lekarz internista to jeden z najtrudniejszych zawodów w świecie medycyny. To wyjątkowo rozległa i skomplikowana specjalizacja. Trzeba dużo czasu, żeby ją odpowiednio zgłębić i móc później skutecznie i mądrze doradzać pacjentom. To właśnie do lekarza internisty należy decyzja, czy powinien skierować konkretnego pacjenta do innego lekarza specjalisty, czy może dolegliwość, z którą przyszedł jest na tyle niegroźna, że sam może podjąć się jej wyleczenia. Zadaniem lekarza internisty jest szybka ocenia prawidłowej pracy wszystkich narządów człowieka. Ze względu na całościową wiedzę odnoszącą się do organizmu człowieka, lekarz internista posiada umiejętność bardzo szybkiego postawienia diagnozy.

  Internista może leczyć schorzenia większości układów organizmu człowieka. Mamy tutaj na myśli następujące układy: oddechowy, pokarmowy, kostno-stawowy, moczowy, oraz odpornościowy. Lekarz internista ma też wiedzę w zakresie chorób endokrynologicznych, alergicznych, metabolicznych oraz reumatologicznych. W dodatku lekarz internista musi znać się bardzo dobrze na fizjologii człowieka. Internista może wykonywać proste zabiegi medyczne, których zadaniem jest poprawa ogólnej kondycji zdrowotnej pacjenta. Lekarz internista w czasie wizyta ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy. Najpierw musi z pacjentem zrobić bardzo szczegółowy wywiad zdrowotny. Lekarz wykonuje również badanie przedmiotowe, a czasami palpacyjne, czyli za pomocą dotyku.

  Jeżeli lekarz internista nie ma pewności co do diagnozy lub występuje konieczność przeprowadzenia badań w obrębie określonej części ciała, to lekarz internista ma obowiązek skierować pacjenta do innego lekarza specjalisty albo do szpitala.

  Strona ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.