depresja

  Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Zgodnie ze statystykami w jednej chwili na świecie choruje na nie kilka procent całej populacji. Natomiast w czasie całego życia kilkanaście procent ludzkości doświadczy chociaż jednego epizodu depresyjnego. Depresję diagnozuje się dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn.

  Depresja w bardzo dużym stopniu obniża jakość życia oraz jest powodem cierpienia u osoby chorującej. Depresja zwiększa również ryzyko zachorowana na inne choroby. Utrudnia funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym. Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest drugą co do częstości przyczyną niepełnosprawności na świecie i najczęstszym powodem śmierci. Mimo tego, że obecnie występuje bardzo wiele skutecznych metod leczenia, to często jest tak, że depresja nie zostaje nigdy zdiagnozowana. To sprawia, że wszystkie szacunki dotyczące częstości występowania tej choroby na świecie mogą być mocno zaniżone.

  Depresja – leczenie

  Terapia zazwyczaj jest przeprowadzana w trybie ambulatoryjnym. Czasami w przypadku nasilonych myśli samobójczych, tendencji samobójczych oraz ciężkich epizodów z objawami psychotycznym, leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych. W czasie leczenia wyjątkowo duże znaczenie na ustalenie z pacjentem planu terapeutycznego i jego udziału w procesie leczenia. W tym celu powinna być prowadzona psychoedukacja, która zwiększy wiedzę pacjenta o jego chorobie oraz metodach jej leczenia. Psychoedukacja ma również wpływ na poprawę współpracy w czasie leczenia depresji. Leczenie depresji za pomocą dostępnych obecnie metod jest zazwyczaj skuteczne. U większości pacjentów objawy się cofają.

  Depresja – leczenie za pomocą psychoterapii

  Rodzajem psychoterapii o najlepiej udokumentowanej skuteczności jest psychoterapia poznawczo-behawioralna. Jednak nie oznacza to, że inne metody leczenia depresji są całkowicie nieskuteczne. W epizodach depresyjnych o łagodnym i umiarkowanym nasileniu psychoterapia jest tak samo skuteczna, jak farmakoterapia. Natomiast przy epizodach depresyjnych może być ona stosowana jako jedyna metoda leczenia.

  Depresja – leczenie za pomocą farmakoterapii

  Farmakoterapia jest obecnie najważniejszą metodą leczenia depresji. Nowoczesne leki przeciwdepresyjne są skuteczne i bezpieczne. Trzeba jednak pamiętać o paru zasadach, które są związane z ich stosowaniem. Leki przeciwdepresyjne nie działają natychmiastowo. Zazwyczaj efekt terapeutyczny pojawia się po dwóch do czterech tygodni stosowania. Leki należy przyjmować codziennie, o stałych porach, zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry. Leki nie posiadają działania doraźnego. Nie można zmieniać dawki w zależności od aktualnego samopoczucia w danym dniu. Wbrew obiegowym opiniom, leki przeciwdepresyjne nie posiadają działania uzależniającego.

  Pacjent, który przyjmuje leki przeciwdepresyjne, powinien liczyć się z możliwością wystąpienia działań niepożądanych. Zazwyczaj występują one w pierwszych tygodniach stosowania leków przeciwdepresyjnych. Mogą mieć one charakter łagodny oraz przejściowy. Nie powinny być powodem odstawiania leków przeciwdepresyjnych. Jednak warto się w tej sprawie skonsultować z lekarzem psychiatrą. Farmakologiczne leczenie depresji jest procesem długotrwałym i powinno się je stosować nawet po całkowitym ustąpieniu objawów. Czas leczenia depresji za pomocą leków jest zależny od tego, ile dotąd wystąpiło epizodów oraz jak one wyglądały. Leków przeciwdepresyjnych nie można odstawiać z dnia na dzień. Wynika to stąd, że takie zachowanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia bardzo silnych działań niepożądanych. Ze względu na ewentualne interakcje trzeba informować lekarzy innych specjalności o przyjmowaniu leków przeciwdepresyjnych. Natomiast lekarzowi psychiatrze trzeba powiedzieć o zażywanych lekach oraz suplementach diety.

  Depresja – leczenie za pomocą elektrowstrząsów i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej

  Ta pierwsza metoda jest bardzo negatywnie postrzegana przez ogół społeczeństwa. Jednak wbrew pozorom jest to sposób niezwykle bezpieczny i skuteczny dla pacjentów. Nowoczesne zabiegi elektrowstrząsowe są przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym. Jedna seria zawiera od dziesięciu do dwunastu zabiegów. Wskazaniami do tej metody leczenia są stany depresyjne, które wymagają natychmiastowej poprawy. Chodzi tutaj przede wszystkim o depresję z nasilonymi objawami psychotycznymi, tendencjami samobójczymi, osłupieniem, ciężką depresję w okresie ciąży lub depresję lekooporną.

  Natomiast  przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jest alternatywną metodą leczenia depresji dla elektrowstrząsów. Nie wymaga ona znieczulenia. Niestety nie jest ona tak szybka ani tak skuteczna, jak wymienione wcześniej elektrowstrząsy.

  Depresja – leczenie za pomocą pozostałych metod

  W leczeniu depresji czasami stosuje się również: stymulację nerwu błędnego, głęboką stymulację mózgu oraz metody neurochirurgiczne. Jednak ich skuteczność nie została potwierdzona naukowo. Zawsze metoda leczenia powinna być indywidualnie dopasowana do pacjenta.

  Strona ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.