e-recepta

  E-recepta jest to recepta elektroniczna. Inaczej mówiąc, jest to cyfrowy odpowiednik papierowej recepty. Tradycyjne recepty były pisane ręcznie lub drukowane. W zakres e-recepty wchodzi cały centralny system informatyczny, który daje możliwość gromadzenia oraz przesyłania danych o lekach, które powinien przyjmować konkretny pacjent. Receptę w wersji cyfrowej można zrealizować we wszystkich aptekach w Polsce. E-recepty są obowiązującym sposobem przepisywania pacjentom leków. Jednak istnieje kilka sytuacji, w których lekarz nadal może wypisać tradycyjną receptę w wersji papierowej.

  Kto może wystawić e-receptę? W jakich aptekach można na jej podstawie wykupić leki?

  Prawo do wystawienia e-recepty, tak samo, jak w przypadku recepty papierowej mają lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy oraz starsi felczerzy. Aktualnie, każdy, kto wykonuje działalność leczniczą, to znaczy zarówno placówki ochrony zdrowia, jak i lekarze, który prowadzą indywidualną praktykę lekarską, muszą się zarejestrować w systemie informatycznym, który da im możliwość wystawiania recept. Takie w wersji elektronicznej mogą być zrealizowane w każdej aptece oraz w każdym punkcie aptecznym w Polsce.

  W jaki sposób wystawiana jest e-recepta? Jak pacjent uzyskuje do niej dostęp?

  Dokumentem, który jest wystawiany przez lekarza albo innego mającego do tego prawo pracownika medycznego, jest pismo elektroniczne, które można zobaczyć na ekranie komputera w oprogramowaniu służącym do obsługi gabinetu lekarskiego. Nie jest to drukowany dokumenty. Jest tylko i wyłącznie udostępniany przez system informatyczny w aptece, do której pacjent pójdzie, aby wykupić leki. Pacjent, po zakończonej wizycie lekarskiej, może zostać poinformowany o wystawionej e-recepcje w formie wydruku lub pliku PDF wysłanego na jego adres e-mailowy.

  Na takiej informacji o wystawionej recepcie elektronicznej znajdują się te dane, które kiedyś były wypisywane na recepcie papierowej. Oznacza to, że można na niej znaleźć na przykład informacje o przepisywanych lekach, o ich nazwach, dawkowaniu, składzie, sposobie podawania. Na e-recepcje lekarz musi napisać również datę jej wystawienia oraz swoje dane. Na e-recepcie jest również podany termin kolejnej wizyty lekarskiej. E-recepta zawiera również specjalny kod, który pozwoli farmaceucie odnaleźć ją w systemie informatycznym i wydać pacjentowi odpowiednie leki. Informacja dla pacjenta, na przykład o wskazaniach do dalszego leczenia nie stanowi recepty elektronicznej i nie musi być na niej żadnych pieczątek, ani podpisu lekarza.

  Jak pacjent może dowiedzieć się o wystawieniu e-recepty?

  Powiadomienie o wystawieniu e-recepty pacjent może otrzymać e-maile. Wtedy na recepcie elektronicznej znajdują się wszystkie wymienione wcześniej informacje. Kolejny sposób to wysłanie do pacjenta SMS-a. W tej wiadomości musi znaleźć się czterocyfrowy kod dostępu, który razem z numerem PESEL da możliwość zrealizowania e-recepty w dowolnej aptece.

  Żeby otrzymać takie powiadomienie o wystawieniu e-recepty, to pacjent musi założyć konto w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Następnie powinien zaznaczyć możliwość otrzymywania powiadomień o e-recepcie SMS-em lub e-mailem. Gdy pacjent założy konto w IKP, to ma prawo do skorzystania z powiadomień o e-recepcie, ale takie konto nie jest nikomu potrzebne, do wystawienia samej recepty elektronicznej. Powiadomienia o e-recepcie wysyłane są z następującego adresu e-mailowego – systemP1@p1.csioz.gov.pl. Natomiast SMS-y z kodem dostępu pochodzą od nadawcy „e-Zdrowie”.

  Czym jest Internetowe Konto Pacjenta?

  IKP jest darmową aplikacją internetową. Można ją znaleźć na stronie www.pacjent.gov.pl. W tym serwisie, można znaleźć informacje o swojej dokumentacji medycznej. Poza usługami odnoszącymi się do e-recept można też tam zobaczyć między innymi historię swoich wizyt lekarskich finansowanych przez NFZ lub mieć dostęp do e-skierowań.

  Jak można założyć Internetowe Konto Pacjenta?

  Konto w Internetowym Koncie Pacjenta zakłada się automatycznie przy pierwszym logowaniu do aplikacji. Nie trzeba się dodatkowo rejestrować. Do zalogowania się do Internetowego Konta Pacjenta potrzebny jest jedynie Profil Zaufany. Jest to darmowe narzędzie. Pozwala ono na potwierdzenie swojej tożsamości w Internecie. Dzięki Profilowi Zaufanemu można również składać podpis zaufany, czyli podpis elektroniczny. Jest on potrzebny między innymi do wysyłania wniosków do urzędów i innych instytucji publicznych. Dokładne informacje na temat Profilu Zaufanego znajdują się na stronie internetowej: www.obywatel.gov.pl.

  Gdzie jeszcze można znaleźć informacje o swoich e-receptach?

  Poza opisanym wcześniej Internetowym Kontem Pacjenta e-recepty można sprawdzić dzięki usłudze eRecepta. Znajduje się ona w darmowej aplikacji mObywatel. Za pomocą tej aplikacji można pobrać, oglądać oraz realizować w aptekach wystawione przez lekarza e-recepty. Gdy dany pacjent ma uruchomioną usługę eRecepta, to może zobaczyć na swoim smartfonie niezrealizowane recepty w wersji elektronicznej.

  lekarze online