Co to jest Nimesil?

  Nimesil to niesteroidowy lek przeciwzapalny, który ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Wskazaniem do stosowania tego leku jest leczenie intensywnego bóli oraz bolesne miesiączkowania. Preparat największe stężenie we krwi ma po upływie dwóch albo trzech godzin od podania.

  Jakie działanie ma lek Nimesil?

  Ten niesterydowy lek przeciwzapalny ma również działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowego. Mechanizm jego działania polega na blokowaniu aktywności cyklooksygenazy. Jest to enzym biorący udział w syntezie prostaglandyn. Po podaniu doustnym bardzo dobrze wchłania się on z przewodu pokarmowego. Największe stężenie we krwi Nimesil osiąga po dwóch albo po trzech godzinach. W większości przypadków wiąże się on z białkami osocza.

  Nimesil metabolizowany jest przede wszystkim w wątrobie, przy użyciu wielu szlaków metabolicznych. Należy do nich zaliczyć również izoenzymy CYP2C9 cytochromu P-450. Najważniejszym metabolitem jest pochodna parahydroksylowa, która wykazuje aktywność farmakologiczną. Nimesil w połowie jest wydalany razem z moczem, w dużej części również z kałem. Tylko maksymalnie 3 procent jest wydalane razem z moczem w niezmienionej postaci po maksymalnie 6 godzinach.

  Jakie są wskazania do stosowania Nimesilu?

  Jego celem jest leczenie intensywnego bólu, pierwotne bolesne miesiączkowanie. Nimesil powinien być przepisywany tylko i wyłącznie jako lek drugiego rzutu. Decyzja o jego przepisaniu powinna być oparta na klinicznej ocenie ryzyka dla pacjenta.

  Jakie są przeciwskazania do stosowania Nimesilu?

  Pierwszym bardzo ważnym przeciwskazaniem jest Nadwrażliwość na substancję czynną albo na którąkolwiek substancję pomocniczą. Reakcje, które wskazują na nadwrażliwość to na przykład skurcz oskrzeli, nieżyt nosa albo pokrywka. Ta nadwrażliwość najczęściej dotyczy takich substancji jak kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ. Objawy uszkodzenia wątroby spowodowane przez zażycie Nimesilu powinny być omówione przez lekarza w wywiadzie. Przeciwskazaniem jest też jednoczesne przyjmowanie substancji, które mogą potencjalnie uszkadzać wątrobę. Nie można tego leku stosować również, gdy jest się uzależnionym od alkoholu, leków albo narkotyków.

  Nie można go podawać również pacjentom z czynną chorobą wrzodową żołądka albo dwunastnicy. Należy być ostrożnym też przy przebytych, nawracających epizodach choroby wrzodowe lub występowaniu krwawień z przewodu pokarmowego. Nimesil nie może być podawany osobom, które cierpią na poważne zaburzenia krzepnięcia krwi oraz ciężką niewydolność serca, czy nerek. Kolejnym ważnym przeciwwskazaniem są zaburzenia funkcjonowania wątroby. Nie można stosować Nimesilu również u osób, które mają gorączkę albo chorują na grypę. Zabronione jest podawanie tego leku dzieciom poniżej 12 roku życia. Przeciwwskazaniem jest również trzeci trymestr ciąży oraz okres karmienia piersią.

  Jakie środki ostrożności należy zastosować przy przyjmowaniu leku Nimesil?

  Zaleca się przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez jak najkrótszy czas. W ten sposób pacjent zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. U pacjentów, u których wystąpią objawy mogące wskazywać na uszkodzenie wątroby, na przykład: jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie nadmiernego zmęczenia, czy ciemne zabarwienie moczu albo u których stwierdzono nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, konieczne jest przerwanie leczenia Nimesilem.

  U wszystkich tych osób nie można podawać już nigdy więcej tego leku. Uszkodzenie wątroby w większości przypadków nie jest trwałe. Jednak może ono wystąpić nawet po krótkotrwałym leczeniu Nimesilem. U pacjentów, u których w czasie stosowania Nimesilu wystąpiła gorączka albo objawy przypominające grypę, leczenie również powinno zostać przerwane lub zakończone.

  Niestety w przypadku stosowania Nimesilu takie objawy jak krwawienie, owrzodzenie, perforacja przewodu pokarmowego mogą wystąpić w każdym momencie. Nie zawsze te objawy są poprzedzone jakimikolwiek sygnałami ostrzegawczymi. Jeżeli u pacjenta wystąpi krwawienie albo owrzodzenie przewodu pokarmowego, Nimesil trzeba od razu odstawić. Trzeba zachować szczególną ostrożność jeżeli chodzi o leczenie tym preparatem u pacjentów z zaburzeniami przewodu pokarmowego, w tym z chorobą wrzodową żołądka, po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego, z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy albo z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

  U wszystkich tych pacjentów przyjmowanie leku Nimesil należy rozpocząć od najmniejszych możliwych dawek. Ostrożność przy braniu tego preparatu powinni zachować również pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub serca. Przyjmowanie Nimesilu może prowadzić do pogorszenia kondycji nerek. Nimesil może zaburzać czynność płytek krwi. Z tego względu nie należy go stosować u pacjentów ze skazą krwotoczną. Nadciśnienie tętnicze stanowi kolejne bardzo ważne przeciwwskazanie, ponieważ może on zwiększać ryzyko tworzenia się zatorów żylnych. Ostanie istotne przeciwskazania do stosowania leku Nimesil to: hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu.

    Strona ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.