Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej w skrócie CRL został stworzony i jest utrzymywany ze składek członków samorządu. Nie jest to rejestr państwowy. Centralny Rejestr Lekarzy został udostępniony w Internecie przez samorząd lekarski, aby spełniał określone cele. Możesz z niego skorzystać w momencie, gdy nie masz możliwości sprawdzenia informacji o lekarzu, którym jesteś zainteresowany. Ten rejestr jest przeznaczony również dla lekarzy, którzy chcą zweryfikować informacje o innym lekarzu, aby sprawdzić sposób leczenia przez niego pacjentów.

  Czy korzystanie z Centralnego Rejestru Lekarzy jest kontrolowane?

  Naczelna Izba Lekarska oświadczyła, że korzystanie z informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Lekarzy jest kontrolowane. Korzystanie z tego rejestru do innych celów, niż wyżej wymienione, może spowodować zablokowanie dostępu do serwisu.

  W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych zawartych w Centralnym Rejestrze Lekarzy?

  Korzystanie z danych zawartych w Centralnym Rejestrze Lekarzy przez podmioty oraz organizacje jest możliwe na podstawie indywidualnej umowy, która zapewnia dostęp do rejestru. Jest on odpłatny. Można skorzystać z następujących opcji dostępu do danych Centralnego Rejestru Lekarzy RP, w takich celach, jak:  dostęp do danych rejestru z określonego adresu IP przez stronę internetową oraz uzyskanie z Centralnego Rejestru lekarzy odpowiedzi w ruchu automatycznym odnoszącej się do poprawności przesłanych danych o lekarzu albo o lekarzu dentyście. Przy zawieraniu umowy można uzyskać dostęp do Centralnego Rejestru Lekarzy, zarówno w kontekście pożytku społecznego, jak i komercyjnym. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do Centralnego Rejestru Lekarzy, to powinieneś się skontaktować z Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Należy napisać pismo o chęci zawarcia umowy na dostęp do rejestru oraz podać uzasadnienie takiego działania. Przy korzystaniu z danych zawartych w Centralnym Rejestrze Lekarzy , należy powoływać się na źródło danych, czyli na  Centralny Rejestr Lekarzy RP, który należy do Naczelnej Rady Lekarskiej.

  Jakie zestawienia znajdują się w Centralnym Rejestrze Lekarzy?

  W zestawieniu numer 1 znajduje się ilość lekarzy oraz lekarzy dentystów zgodnie z przynależnością do okręgowej izby lekarskiej i tytułu zawodowego. Zestawienie numer 2 prezentuje ilość lekarzy oraz lekarzy dentystów zgodnie z województwem, w którym są zameldowani oraz ich tytułem zawodowym. W zestawieniu numer 3 znajdziesz ilość lekarzy oraz lekarzy dentystów według wieku, płci oraz tytułu zawodowego. Zestawienie numer 4 pokazuje ilość lekarzy oraz lekarzy dentystów zgodnie z dziedziną i stopniem specjalizacji. Czas na zestawienie numer 5. Znajdziesz w nim ilość lekarzy oraz lekarzy dentystów zgodnie z wydanymi zaświadczeniami, województwem miejsca zamieszkania oraz czasem wydania zaświadczenia. Ostatnie jest zestawienie numer 7. W nim jest zestawienie ilościowe według rodzaju prawa wykonywania zawodu (PWZ). Natomiast w legendzie będziesz mógł znaleźć objaśnienia do pojawiających się w zestawieniach pojęć.

  Czy w Centralnym Rejestrze Lekarzy możesz publikować fotografie?

  Radzimy bardzo dokładnie zapoznać się z zasadami umieszczonymi na stronie internetowej Centralnego Rejestru Lekarzy. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości albo dodatkowe pytania, to powinieneś się skontaktować z Działem Informatyki Naczelnej Izby Lekarskiej. Możesz to zrobić również za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 22 559 13 36.

  W jakim celu mogą być publikowane zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy?

  Zgodnie z obowiązującym prawem w serwisie internetowym Centralnego Rejestru Lekarzy umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące lekarzy oraz lekarzy dentystów. Twórcom Centralnego Rejestru Lekarzy zależy na tym, żeby stworzony przez nich zasób informacji o lekarzach i lekarzach dentystach był całkowicie profesjonalny. Właśnie dlatego osoby, które korzystają z tego rejestru mają prawo do publikowania w nim fotografii. Fotografia członka samorządu może zostać opublikowana w tym serwisie internetowym tylko po wyrażeniu przez niego zgody na tego typu działania.

  Jakie są pozostałe zasady dotyczące publikowania zdjęć w Centralnym Rejestrze Lekarzy?

  Najważniejszą normą, która obowiązuje Naczelną Izbę Lekarską jest bardzo duże poszanowanie dla zasady dobrowolności publikowania fotografii lekarzy i lekarzy dentystów. Każdy lekarz i lekarz dentysta musi wyrazić pisemną zgodę na umieszczenie w serwisie internetowym jego fotografii. Formalne, pisemne wyrażenie zgody może być w każdej chwili bez podania przyczyn, przez każdego lekarza i lekarza dentystę wycofane. Wtedy w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, fotografia lekarza, który wycofał zgodę musi zostać usunięta z serwisu internetowego. Jak wygląda procedura publikacji w Internecie fotografii lekarza i lekarza dentysty? W tym przypadku najważniejszym elementem jest pisemna zgoda lekarza.

    Strona ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.