badanie krwi

  Morfologia krwi jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych. Krew jest płynną tkanką łączną, która krąży wewnątrz naczyń krwionośnych. Jest ona złożona z płynnego osocza, które stanowi mniej więcej od 55 do 60 procent objętości krwi. W krwi występują również następujące elementy morfotyczne: krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty), płytki krwi (trombocyty). Każdy człowiek ma przeciętnie od 5 do 5,5 litrów krwi.

  Jakie są podstawowe funkcje krwi?

  Krew rozprowadza tlen po organizmie oraz odprowadza dwutlenek węgla z tkanek do płuc. Jej zadaniem jest również rozprowadzanie po organizmie substancji odżywczych, witamin i hormonów. Krew odprowadza też do narządów wydalniczych, czyli nerek, płuc i gruczołów potowych zbędne lub szkodliwe substancje.  Chroni ona organizm przed bakteriami, wirusami oraz wszelkiego rodzaju patogenami. Krem pomaga też utrzymać prawidłową i stałą temperaturę ciała. Krew również buforuje, czyli zachowuje w pewnych granicach, stałe pH.

  Dlaczego wykonuje się morfologię krwi?

  Warto wiedzieć o tym, że jest to podstawowe badanie diagnostyczne. Ocena morfologii krwi umożliwia określenie kondycji zdrowotnej pacjenta. Dzięki niej można też rozpoznać stan zapalny, różnego rodzaju infekcje, niedokrwistość oraz inne toczące się w organizmie procesy chorobowe. W skład morfologii krwi nie wchodzi oznaczenie poziomu hemoglobiny. Mimo wszystko ten parametr określany jest równolegle. Nie będziemy go tutaj szczegółowo omawiać. Natomiast poniżej przedstawiliśmy zakresy norm w badaniu morfologicznych. Musisz mieć jednak świadomość, że wyniki badań krwi są zależne od wielu parametrów i nie mogą być rozpatrywane bez wzięcia pod uwagę innych elementów procesu diagnostycznego. Z tego względu wyniki badań krwi zawsze powinien obejrzeć lekarz prowadzący.  

  Badanie krwi – wyniki, jak je analizować u osób dorosłych?

  Poniżej będziemy kolejną omawiać wszystkie elementy, jakie możesz znaleźć na swoim wyniku morfologii krwi.

  Hematokryt (HCT)

  W tym przypadku norma dla kobiet to od 37 procent do 47 procent, a dla mężczyzn od 42 procent do 52 procent. Podwyższony poziom hematokrytu może wynikać ze wzrostu liczby krwinek czerwonych. Może on występować przy nadkrwistości pierwotnej, czyli czerwienicy prawdziwej lub wtórnej. Ten drugi rodzaj choroby może wynikać z przebywania na dużych wysokościach, przewlekłych chorób płuc, czy nowotworów nerek. Podwyższony hematokryt może być spowodowany również przez odwodnienie, które z kolei może wynikać z obfitych biegunek, silnych wymiotów, czy moczówki prostej, też nadmiernego pocenia się. Podwyższony hematokryt może być też wynikiem zmniejszonej objętości osocza, zapaleniem otrzewnej lub rozległymi oparzeniami.

  Natomiast spadek poziomu hematokrytu może wynikać ze zmniejszenia liczby krwinek czerwonych. Natomiast ta może być spodobana niedokrwistością, utratą krwi, chorobami szpiku kostnego lub przewodnieniem.

  Hemoglobina (HGB, Hb)

  Dla kobiet norma hemoglobiny wynosi 11,5-16,0 g/dl (7,2-10,0 mmol/l), a dla mężczyzn jest to 12,5-18,0 g/dl (7,8-11,3 mmol/l).

  Zmniejszenie poziomu hemoglobiny we krwi najczęściej wynika z niedokrwistości albo z przewodnienia organizmu. Natomiast zwiększone stężenie hemoglobiny można zauważyć przy nadkrwistości oraz zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej. Tutaj też możemy mieć do czynienia z odwodnieniem.

  Jeżeli jesteś przekonany, że Twój nieprawidłowy poziom hemoglobiny jest związany z zaburzoną gospodarką wodno-elektrolitową, to warto jest, skonsultować to z lekarzem i później elentualnie sięgnąć pod odpowiednie leki.

  Krwinki białe (leukocyty, WBC)

  Norma krwinek białych zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn wynosi 4,0-10,8 x 109/l. Wzrost liczby leukocytów nazywany jest leukocytozą. Spadek to leukopenia. Ten pierwszy stan może wynikać z przyczyn fizjologicznych, na przykład z bardzo wysokiej temperatury otoczenia, opalania się na słońcu, bycia w ciąży, nadmiernego wysiłku fizycznego lub po prostu stresu. Wzrost liczby krwinek białych może wynikać z przyczyn patologicznych, na przykład stanów zapalnych, zniszczeń tkanek, zakażeń, zatruć albo zmian nowotworowych.

  Natomiast zmniejszenie liczby krwinek białych może być spowodowane niektórymi chorobami zakaźnych, w szczególności wirusowymi, takimi jak: WZW, grypa, zakażenie HIV, odra, różyczka, ospa wietrzna. Leukopenia występuje też wtedy, gdy uszkodzony jest szpik kostny przez środki chemiczne oraz promienie jonizujące. Kolejną przyczyną małej ilości krwinek białych może być zatrzymanie w rozwoju, czy zanik. Niski poziom leukocytów może wynikać też z przerzutów nowotworowych do szpiku kostnego, przy białaczkach oraz ciężkich zakażeniach bakteryjnych.

  Bazofile (granulocyty zasadochłonne, BASO)

  Norma krwinek białych zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn to 0-0,2 x 109/l. Ich podwyższony poziom występuje w przewlekłych stanach zapalnych przewodu pokarmowego, przy przewlekłej białaczce szpikowej, wrzodziejących zapaleniach jelit, niedoczynności tarczycy oraz chorobie Hodgkina. Natomiast obniżony poziom występuje przy ostrych infekcjach, ostrej gorączce reumatycznej, czy nadczynności tarczycy.

  Strona ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.

  lekarze online